Historie

Van gymnastiekvereniging G.V. D.O.S. Monster

Voordat men in 1920 tot een officiële bestuursvorming kwam, bestond er een oprichtingscomité. Dit comité stond onder leiding van Dhr. J. Onderwater. Op de avond van 31 maart 1920 was de eerste bijeenkomst en kwamen er 62  leden zich melden.

Er werd een bestuur gevormd, dat bestond uit de heren J. Drop, voorzitter, A. de Smit jr., secretaris, B. v. Spronsen, penningmeester en de heren P.M. de Kruif, J.C. Boon, D. v. Antwerpen en G. Jonkergouw, als algemene leden. Tijdens deze vergadering werd ook de naam gekozen “Door Oefening Sterk” en aangesloten bij de K.N.G.B.

jaren20_1_groot

De leiding van de gymnastiekoefeningen berustte bij Dhr. C. v.d. Ende uit ’s-Gravenzande. De lessen vonden plaats in het verenigingsgebouw van Hotel Overheyde aan de Choorstraat, in de zogenaamde oude veiling. Na een aantal jaren verhuisde men naar gebouw Odeon (een bioscoop) aan de Havenstraat.

Het bestaan van DOS Monster ging niet over rozen.

jaren30-40_3c_groot

In 1935 waren er nog maar 28 leden, 3 leiders en was er een schuld van fl. 800,- (gulden). Dit was een zeer groot bedrag in die tijd. Er werd besloten dat de vereniging wel zou blijven bestaan maar dan onder controle van een commissie van toezicht onder leiding van Dhr. Onderwater. Dhr. J.G. v.d. Hoeven bleef als voorzitter het enige bestuurslid en Dhr. M. Huizer de enige leider. Binnen een jaar was echter de schuld afgelost en liep het ledental behoorlijk op.

In de jaren tot 1945 werd er op uitvoeringen en de jaarlijkse “kunst- en cultuurdag” altijd het bondslied gezongen. De tekst hiervan is helaas verloren gegaan.

In de tweede wereldoorlog werden er soldaten ingekwartierd in Odeon, zodat daar moeilijk getraind kon worden. Toch liep het ledental op tot 385. En er was weer een bestuur , onder leiding van de voorzitter Dhr. Onderwater. Toen kwam er de grote moeilijkheid dat men niet meer in gebouw Odeon terecht kon. Daardoor werd er noodgedwongen een rustperiode van wel 12 jaar ingelast, waarin geen trainingslocatie was (van 1945-1957).
Wel werd in 1946 op een bescheiden wijze het 25 jarig jubileum gevierd.

In 1957 was de bouw van het gymnastieklokaal van de r.k. jongensschool aan de Rembrandtstraat klaar en kon er eindelijk weer gestart worden!  Het ledental was toen nog 200. Dhr. D. Tempelaar uit Den Haag en mej. Nieuwkerk uit Naaldwijk waren de leiders, zoals de trainers toen nog genoemd werden.

De trainingsuren konden van 8 uur naar 13 uur worden uitgebreid toen ook het gymnastieklokaal aan de Havenstraat en de Acaciastraat gereed kwamen.

Het bestuur bestond vanaf 1959 uit Dhr. G.J. v.d. Hoeven, Dhr. G. Flinterman, Dhr. J. v. Antwerpen, Dhr.P. v. Onselen, Mw. v Gaalen-Louwen en mej. B. Lange. Eén van de oprichters, Dhr. Onderwater, trad in 1959 af na bijna 25 jaar voorzitterschap en werd benoemd tot ere voorzitter. Deze bestuursvergadering vond ook weer plaats in hotel restaurant Overheyde aan de Choorstraat.  Het positieve saldo in de kas was fl. 156,10 (gulden).

In 1960, bij het 40 jarig bestaan, heeft de vereniging 350 leden, afkomstig uit Monster en wijde omstreken.

jaren50-60_5_paard_groot

Vanaf respectievelijk 1962  en 1964 zijn Fred en Corry Debeij belangrijke betrokkenen bij DOS Monster. Zij hebben elkaar leren kennen op een cursus.  Dhr. G.J. v.d. Hoeven heeft hen beiden bij DOS Monster binnengehaald.  Er was namelijk geen leiding meer en er waren toentertijd nog maar 80 leden over. De leden droegen toen nog een wit jurkje met demonstraties, zoals bij het jaarlijkse defilé op Koninginnedag, die altijd eindigde op het Woutersplein.

Fred en Corry Debeij gaven vele recreatiegroepen les, bijgestaan door andere trainers en door vrijwilligers, waarvan sommigen nu nog actief zijn voor DOS.

jaren60_4_groot

Vanaf 1965 deed DOS mee met regionale wedstrijden met álle jeugdleden. Het was traditioneel dat de hele vereniging met de kinderen meedeed aan de jeugddagen, georganiseerd door de regionale turnkring. DOS deed vanaf die tijd voor het eerst mee met de kampen in Beekbergen van de toenmalige K.N.G.B.  Er werd dus heel veel gedaan voor en met de hele vereniging. Om de 2 tot 3 jaar werd er een uitvoering gehouden.

In het jaar 1970 bestond de vereniging 50 jaar.
Bij de receptie ter ere van dit jubileumjaar werd er door de dochter en zoon van de oprichter, dus door de Fam. Onderwater, een nieuw vaandel geschonken. Dit is nog steeds in het bezit van DOS.

Er zijn altijd al huishoudelijke reglementen en statuten geweest. Maar in maart 1979 en 1980 zijn de statuten van DOS Monster gewijzigd vanwege de mogelijkheid tot activiteiten op zondag, officieel opgesteld en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Deze zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.

In 1980 bestond DOS Monster 60 jaar. Ter ere hiervan is hen toestemming verleend voor het meelopen in het defilé op paleis Soestdijk ter ere van de verjaardag van de toenmalige koningin Juliana. Dit was natuurlijk een hele eer!

In dit zelfde jaar werd de katholieke gymnastiekvereniging St. Michael opgeheven en kwamen de leden en de trainers van deze gymnastiekvereniging bij DOS Monster. Toen kregen de meisjes het zwarte turnpakje met de oranje streep in de zij. Eén van de trainers die naar DOS kwam was Jan Eliens. Hij promootte het wedstrijd turnen en vanaf die tijd gingen ze met selectieleden en hun trainers naar de enige turnhal met valkuil en verende vloer in Nederland in Papendal. Jan heeft tot 2000 de selectie les gegeven en heeft deel uitgemaakt van het bestuur. Corry Debeij ging toen ook meer training geven aan de selectiegroepen.

Ook de trainer Sjaak Verburg ging zich in de jaren ‘80 inzetten voor DOS voor de jongensgroepen. Hij zette de jongensselectie op, die ook meeging naar Papendal. Marian van Meerkerk kwam ook van St. Michael en heeft de recreatiegroepen gedurende zeer vele jaren begeleid.  Ook was zij jaren hét gezicht van de ledenadministratie van DOS.

jaren80_6_groot

Voor de recreatie en selectie leden waren er in de jaren ’80 ook voor het eerst eigen kampen in verschillende kamphuizen,  georganiseerd door trainers en vrijwilligers van DOS.

In 1989 vierden Fred en Corry Debeij  hun 25-jarig jubileum, o.a. met een feestelijke huldigingbijeenkomst in de aula van de Sint Aloysiusschool aan de Rembrandtstraat, waarbij ze beiden van de K.N.G.B. de gouden speld van verdienste kregen overhandigd.

Fred en Corry Debeij hadden, samen met de besturen en andere leiding,  de vereniging gebracht tot 500 leden en DOS presteerde in de jaren ’80 en ‘90 zelfs goed op nationaal niveau zowel individueel als met de springploeg. In 1988 werd Daniëlle Meijer zelfs 6de bij het NK op topsportniveau.

ronald_debeij

Fred en Corry geven veel samen les. Zij worden bijgestaan door hun 2 zoons, Eric en Ronald. Zij groeien op in de gymzaal. Deze twee gaan ook zelfstandig lesgeven bij DOS Monster.

Ronald is nog steeds dé speaker bij de wedstrijden en evenementen.

In 1989 is er intussen ook een technisch team van 12 mensen. Vanaf deze tijd wordt er al benadrukt dat een eigen turnhal noodzakelijk is voor het behalen van maximale prestaties.
Ook in dit zelfde jaar wordt in Monster voor het eerst een kampioenenhuldiging Sportprijs 1988 gehouden. Eén van de gehuldigden was de springploeg lange mat van DOS voor hun prestatie in 1988, namelijk de 1ste prijs. Deze groep werd weer 3de op het Nederlands kampioenschap in het jaar 1989. De springploeg werd ook nog een keer allround kampioen van Nederland.
Fred en Corry Debeij kregen hier de sport waarderingsprijs voor alle activiteiten waarmee ze zich al jaren verdienstelijk maken voor DOS Monster. In die tijd waren er al verschillende sponsors zoals van Meerkerk assurantiën, Troost interieurs , de Nuts spaarbank, het VSB fonds en audiciens hoortechniek.

Ook in 1995 was de lange mat springploeg Nederlands Kampioen geworden en werden ze in 1996 sportploeg van het jaar.

jaren90_14_groot

In 1999 werd  ter ere van het 80 jarig bestaan ook een grote uitvoering met licht, decor en kostuums gehouden met als thema “Showtime”. Deze kon worden gehouden in de nieuwe trainingslocatie de sporthal de “Wielepet”.

DOS heeft in deze jaren verschillende topturnsters voortgebracht, die op internationaal niveau konden turnen en die overgingen naar de topsport. Eén daarvan is Laura van Leeuwen. Zij heeft zelfs een nieuw element als eerste geturnd op de Olympische spelen in 2004, waardoor dit is opgenomen in het FIG reglement met haar naam.

In de jaren ’90 werd het duidelijk dat de computer steeds belangrijker wordt, ook voor de bekendheid van sportverenigingen en voor de informatie voor de leden. De ledenadministratie wordt in de eerste jaren van 2000 ook voor het eerst per computer gedaan. Het domein dos-monster.nl staat geregistreerd sinds 2003.

Sinds 2006 wordt de website beheerd door Frank Schoenmaker. Het papieren DOS krantje werd in 2008 vervangen door de digitale versie per email, het DOSsier.

De damesselectie die wedstrijden turnde op het hoogste niveau, divisie 1 en 2 wordt in 2008 opgeheven vanwege gebrek aan trainsters. Gelukkig is de selectie van het niveau divisie 3 en 4 blijven bestaan en zijn er binnen dit niveau ook successen behaald op het nationale bondskampioenschap.

De acro groep is opgezet vanaf 2005 en heeft een stijgende lijn in de prestaties bij wedstrijden kunnen waarmaken.

De herenselectie is vanaf 2008 ondergebracht bij Stichting Topturnen onder leiding van Danny van Boxtel.

In het jaar van het 90-jarig bestaan, 2010, bestaat DOS Monster uit ongeveer 345 leden en heeft rond de 20 trainers en vele hulpen en niet te vergeten vele vrijwilligers. De TC (technische commissie, zoals de trainersgroep heet) regelt met grote inzet en creativiteit ook nog de vele activiteiten van DOS, bijvoorbeeld de Monsterse schoolspringwedstrijden, de DOS open dagen en alle andere wedstrijdactiviteiten.

image004

Het recreatiepakje in zwart en groen is ruim 15 jaar het gezicht van DOS geweest. Er is in 2009 een nieuw recreatiepakje gekozen in de kleuren donkerblauw en oranje, lijkend op de oude clubkleuren van DOS. Ook de selectiegroepen, die eens in de 4 jaar een nieuw selectiepakje op de wedstrijden dragen hebben een turnpakje in deze kleuren. Een mooie eenheid voor het jubileumjaar en de jaren erna. Er is voor deze periode van 4 jaar een sponsor voor de trainingspakken van de selectie, het bedrijf Technical Partners.

OW2009_heleselectie_blij_groot

Het nieuwe beleidsplan voor 2009-2011 is opgezet in samenwerking met Sportservice Zuid-Holland, die gelieerd is aan de gemeente Westland.  Daarin is opgenomen dat DOS Monster ernaar streeft een brede vereniging te zijn.

fred_en_corry

Nog steeds zijn Fred en Corry Debeij nauw betrokken bij “hun” vereniging.  Beiden zijn ruim 45 jaar lid van DOS Monster en hebben tijdens de jubileum uitvoering hiervoor een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester van der Tak.

Er wordt in 2010 weer een echt jubileumjaar van gemaakt ter ere van het 90-jarig bestaan van DOS Monster. Het terugkerende thema van het hele jubileumjaar en natuurlijk van de  jubileumuitvoering was “musical”. Ook werd er voor het eerst in het bestaan van DOS Monster een grote dansshow gehouden in theater gebouw “De Naald” in Naaldwijk.

Vanaf oktober 2010 wordt er door de selectiegroepen getraind in de turnhal in Loosduinen.
De grote dans en acro theater show is succesvol herhaald in 2012 en 2014. Vele dans en acro verenigingen uit Zuid Holland doen traditiegetrouw graag mee aan dit weekendspektakel.

In maart 2015 bestaat DOS Monster 95 jaar. In de afgelopen jaren is de modernisering van de maatschappij ook in het verenigingsleven van DOS meegenomen.
De site is vernieuwd en er is een digitale nieuwsbrief, waarmee de trend is gezet om steeds meer via de mail informatie te verspreiden. Ook wordt sinds 2013 via facebook en twitter informatie verspreid.

DOS logo 95jr TRANS new

Er is samenwerking gezocht bij de divisie acro, met name opgezet en geleid door Cimberly van Zuthem, met DOTO Bergschenhoek, waardoor de trainingsintensiteit en kwaliteit zo verhoogd konden worden dat vele teams sinds 2012 succesvol mee doen op nationaal niveau, en ook aan internationale wedstrijden deelnemen. Hierdoor zijn er ook teams, die zich voor een jaar Nederlands Kampioen mogen noemen.

Tevens heeft de samenwerking en vasthoudendheid binnen het Westland geleid tot de realisatie van de Westlandse turnhal en de oprichting van de Westlandse gymnastiekvereniging. De opening van deze hal heeft plaatsgevonden op 30 januari 2015.

Het 95-jarig bestaan zal gezellig gevierd worden met een receptie en een theatershow op 23 mei in “De Naald”, volledig door alle DOS groepen gevuld.
En dan in volle sterkte op weg naar het 100-jarig bestaan van onze club in 2020!

Auteur: Caroline Regeer

Laatst aangepast op zaterdag 31 januari 2015

Neem contact op

Stuur een email en we nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search